Vilket akvarie ska jag köpa?

Vilket akvarie ska jag köpa?

Vilket akvarie ska jag köpa?

Att köpa ett akvarium är inte alltid helt lätt. Med dagens tekniska framsteg så kan akvarierna utformas i stort sett hur som helst och se ut hur som helst. Viktigast är naturligtvis att de akvarium man väljer passar den typ av fiskar som man avser att ha i det samt att det finns en bra och stabil plats där det kan placeras i hemmet. Ta därför reda på om akvariet kommer med en specialanpassad ställning eller om man själv behöver skaffa en möbel där det kan stå säkert utan att skador och problem uppstår.

Sötvatten eller saltvatten?

Den största skillnaden som finns mellan olika akvarier är om man väljer att ha ett sötvatten- eller ett saltvattensakvarium. Vilket man väljer beror naturligtvis på vilken typ av fiskar man vill ha i sitt akvarium. Det kan dock vara bra att känna till att ett saltvattensakvarium oftast är dyrare än sötvattensvarianten. Dessutom är det svårare att sköta- det krävs helt enkelt en mycket mer precis kontroll av alla värden i vattnet för att fiskarna skall må bra. Är man en oerfaren fiskägare kan det därför vara en bra idé att börja med ett saltvattensakvarium- i alla fall till dess att man lärt sig mer.

Vilket akvarie ska jag köpa?

Regler för akvarier

Oavsett vilket akvarium eller vilka fiskar man väljer att skaffa så gäller det att man följer de djurskyddsregler som gäller för hållning av akvariefiskar. Det är Djurskyddsverket som utformar och ser till att dessa regler efterlevs. På deras hemsida går det att läsa mer om vad som anses vara god djurhållning för akvariefiskar. Här finns bland annat information om hur pass stort ett akvarium bör vara, minsta volym vatten  som måste finnas i ett akvarium är till exempel 40 liter.

Dessutom finns det förordningar som statuerar vilken inredning det skall finnas i akvariet för att fiskarna skall må bra. Viktigast är vattenkvaliteten som är otroligt viktig, detta är till exempel en av anledningarna till att man inte får ha akvariefiskar i klotformade akvarier. Det är nämligen så att vattnet i ett akvarium syresätts via vattenytan. I ett klotformat akvarium är ytan helt enkelt inte tillräckligt stor för att tillgodose en ordentlig syresättning av vattnet. Detta är bara en del av de regler som finns och som blivande ägare till ett akvarium bör man läsa på innan man genomför köpet så att det uppfyller alla krav som finns och man får det bästa akvariet för sig själv och sina fiskar.