Odling av akvarieifskar

Odling av akvarieifskar

Odling av akvarieifskar

Fiskodling i akvarium är bra för själen

Det finns knappast något mer rogivande än att studera fiskar i akvarium. De flyter fram så graciöst och ljudlöst, man vaggas nästan till sömns av dess små rörelser. Kanske är det just av den anledning som många skaffar ett akvarium. Men steget därifrån till att börja odla de små fiskarna är större. Om man tänkt sig att tjäna en hacka på detta så är svaret att det är oerhört svårt. I så fall måste man vara expert, dels på fisksorter men även hur man får ovilliga fiskar att vilja para sig. En del fisksorter är lättare men det är ändå svårt att få lönsamhet i ett sådant projekt.

Fiskar som lägger ägg

 Kan delas in i fyra grupper:

  • Bubbelbobyggare
  • Munruvare
  • Romspridare
  • Substratruvare

Med luftbubblor bygger bubbelbobyggare bon som flyter på ytan. HAnen är den som bygger boet genom att låta sin saliv blåsa upp hållbara bubblor som sedan sammanfogas med varandras vidhäftande ytor. Munruvande är som det hörs av namnet fiskar som ruvar ägg eller yngel inne i munnen. Romspridare är även det ett namn som beror på hur de hanterar äggen, de sprider dem över ett stort område. Problemet med dessa i ett akvarium är att de äter upp äggen eller ynglen och att dessa då kan vara dess egen avkomma. Substratruvare lägger eller fäster äggen på ett oftast plant yta. En del av dessa fiskar vill ha rengjorda ytor medans andra inte bryr sig.

Odla i steg

Bestäm först vilken sorts fisk du vill odla. Om du vill sälja så kollar du fört med en butik vilken sort de kan tänka sig att köpa in. Därefter måste du vara säker på att ditt akvarium är stort nog för odling och att du har ytterligare några där du kan lämpa över fiskar vid behov. Man måste separera de stora ynglen från de mindre annars äts de upp. Dessutom måste du ta reda på om arten du vill odla kräver viss inredning i akvariet och vilket vattenvärde de kräver. Ett bra filtreringssystem är ett måste då många sådana suger in ynglen, systemet måste ha ett finmaskigt filter.

Förtrösta icke

Så fort att fiskarna producerat yngel skall de flyttas till ett separat akvarium. Yngelboxar är ingen bra idé, de brukar vara på en halv eller en liter och blir snabbt för små. När du startar måste du vara beredd på att mycket kan gå fel och lär av misstagen. Läs så mycket du kan om odling på nätet, internet är en utmärkt skola för många olika verksamheter. Det kan ta lång tid att bli så pass bra expert att du kan förda upp akvariefiskar, tålamod krävs. Slutsatsen är att akvarieodling är en rolig hobby men kanske svår att få lönsam.