Svenska regleringar för allt från akvariefiskar till spel

Svenska regleringar för allt från akvariefiskar till spel

Svenska regleringar för allt från akvariefiskar till spel

Minne som en guldfisk är ett uttryck för att beskriva hur en akvariefisk som tittar ut från ett akvarium glömmer vad den sett när den vänder blicken åt ett annat håll. Forskare vid Oxford University i England har kommit fram till att detta inte stämmer. Akvariefiskar har enligt forskarna ett minne som ligger i nivå med ett annat husdjur – nämligen marsvinet. Glöm inte det nästa gång du säger att någon har ett minne som en guldfisk!

Spelmonopolet idag

Om du låter akvariet vila en stund kanske du får lust att sätta dig en stund framför datorn och spela på ett online casino. Sverige har sedan länge haft statlig monopol på monetära spel för att öka statskassan. Än idag är det likadant även om ett fåtal ickesvenska aktörer tillåts agera på den svenska marknaden. Den nuvarande reglerande lagen har dock blivit för gammal och ickerelevant. Läs mer om spelmonopolets framtid här nedan, och hur det utvecklas för spelutvecklare.

Statens spelmonopol – modernt IT-samhälle, nya aktörer

Dagens moderna IT-samhälle har haft stor påverkan på den stora förändringen som kommer ske från och med 1 januari 2019. Då slopas nämligen den förlegade lagen om spelmonopol och utländska aktörer släpps in på marknaden. Licenser utfärdas till intresserade aktörer och på detta sätt behåller staten monetära spel som inkomstkälla. Licenserna kommer även innebära att spelbolagen måste skatta för inkomsterna i landet, vilket dagens enstaka utländska spelbolag inte behövt göra i Sverige.

I detta avlånga land gillar vi lagar, regleringar och statliga monopol, vilka berör allt från akvariefiskar och vandrande pinnar till svenskt alkohol- och spelmonopol. Den generella normen är att förbud alltid är bättre än avreglering och frihet. Orsaken är att friheten ofta leder till fördärv och missbruk. Svenska spelmonopolets förändring kommer innebära en stor förändring, inte minst för oss spelare. Ett större utbud med fler bolag som konkurrerar känns som en fördel för oss som spelar online.