Tillbehör för akvariet

Tillbehör för akvariet

Tillbehör för akvariet

När man införskaffar ett akvarium så är det inte enbart själva akvariet som behövs- utöver detta så krävs det en hel del tillbehör. Dessa behövs för att akvariet skall fungera på ett korrekt sätt och att fiskarna som skall vara där i får en bra miljö att leva i.

För att man skall kunna njuta ordentligt av sitt akvarium och se fiskar, växter och andra dekorationer ordentligt så behövs det en ordentlig belysning i tanken. Ljuset är även bra för fiskarna men framför allt för växterna som tycker om ljus. Man har lämpligen belysningen i akvariet tänd någonstans mellan 10 och 12 timmar per dygn. Det kan vara en idé att köpa en timer som sköter ljuset så att man slipper tänka på detta varje dag.

Vattenkvaliteten är viktig

Det allra viktigaste i ett akvarium är naturligtvis att vattnet håller en hög kvalitet. För att säkerställa detta behöver man ett filter och en pump. Vattnet pumpas genom filtret och vidare upp till ytan där det släpps ut i en ström som dessutom hjälper till att syresätta vattnet i akvariet. Det finns två olika sorters filter- ett som sitter i akvariet och ett som sitter på utsidan. Vattnet måste också anpassas efter den typ av fiskar som lever i akvariet. Vill fiskarna till exempel ha en varmare temperatur på vattnet kan man skaffa en doppvärmare som värmer vattnet till en förutbestämd temperatur.

Tillbehör för akvariet

En trygg miljö

Den första saken som man måste införskaffa och installera i sitt nya akvarium är en bakgrund eller en insynsskydd. Fiskar måste ha möjlighet att gömma sig och söka skydd och minst en av akvariets väggar måste därför ha den här typen av skydd men det är inte fel att använda den på flera väggar då det ytterligare utökar fiskarnas känsla av trygghet och säkerhet och därmed också deras allmänna välmående.

Bottenmaterial och växter

I botten på akvariet måste man ha någon typ av material. De vanligaste materialen är sand eller grus av liten storlek. Vilket material som man väljer beror på vilka typer av fiskar som man tänker sig att ha i akvariet. Många fiskar tycker om att gräva och borra ner sig i bottenmaterialet. Vissa gräver efter mat medan andra utnyttjar bottensedimentet till att gräva fram bon där de lägger sina yngel. Olika fiskar trivs med och klarar av olika typer av bottenmaterial så det är viktigt att man väljer rätt.

I akvarier brukar man även ha lite större stenar och en hel del växter av olika slag. Dessa har man naturligtvis främst för fiskarnas skull- de använder bland annat dessa föremål som sovplats och som gömställen. En adderad bonus är också att akvariet blir vackert och kan fungera som en prydnad i hemmet hos den som äger det.